Vanuit onze visie, werken in het onderwijs en het thuis werken in een prachtige omgeving, waarin we voortdurend leren en ervaringen opdoen, maar waar we bij het werken met paarden ook de bijbehorende verantwoordelijkheid moeten dragen, is bij ons het idee ontstaan om dit te delen met andere mensen.

 

De ontwikkelingen in de zorg maken, dat meer verwacht wordt van familie en directe omgeving. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop voorzieningen zijn ingericht en ook voor de tijdsbesteding van de inwoners van Noordoost-Twente. Dezelfde afnemende groep van 15-74 jarigen zal in de toekomst meer tijd moeten besteden aan zorg aan mensen in de directe omgeving, het vrijwilligerswerk en het besturen van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om meer samenwerking. STAYBLE wil hierop inspelen, door mensen met een zorgvraag en afstand tot de arbeidsmarkt intensief te begeleiden en ontwikkelen. Iets waarin de lokale overheid momenteel niet in slaagt, omwille van capaciteit en lacunes in kennis. STAYBLE gaat dit doen in samenwerking met vrijwilligers en (vak) mensen (samenwerkende partners) die vanuit hun kennis, expertise en intrinsieke motivatie het leuk vinden om mensen te helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten. Door coaching, scholing, werkervaring en samenwerking wordt gewerkt aan het opnieuw in het zadel helpen van mensen.

 

Het STAYBLE idee is uniek, omdat hier de lokale oplossingen worden geboden voor mensen die vastlopen. STAYBLE biedt maatwerktrajecten aan op een unieke locatie, aan ‘de rand van Nederland’ (Mander). In een omgeving waar draadloos internet meer moeite heeft om connectie te maken, kan STAYBLE connectie maken met de deelnemers. Bovendien heeft de locatie een agrarische bestemming, alwaar paarden en ander klein vee worden gehouden. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat dieren zorgen voor innerlijke rust bij mensen. Het zorgen voor, maakt ruimte om bewust met jezelf aan de slag te gaan. Tevens hebben de mensen achter STAYBLE door jarenlange onderwijservaring de tools, de kennis en het netwerk in huis om deze mensen weer in hun eigen ‘zadel’ te krijgen op basis van positieve motivatie, ontwikkelen, ervaren en opleiden. STAYBLE maakt inzichtelijk welke kerntaken en competenties iemand al wel bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden voor het behalen van een diploma.. Tevens worden adviezen gegeven en worden mensen begeleid bij het behalen van de nog ontbrekende kerntaken en competenties, door middel van scholing of werkstages.

 

STAYBLE is geen dienstverlening voor een doelgroep, maar een dienst voor de mens, zodat de ‘mens’ een stabiele toekomst tegemoet kan zien.