STAYBLE heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten en hierdoor is het mogelijk om met een WMO indicatieverklaring (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij ons terecht te kunnen.  Tevens kan de zorg gefinancierd worden door het PGB. 

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen.