Financiering

Door de vele wet- en regelgeving kan het een uitdaging zijn om helder te krijgen aan welke betalingsverplichten je moet voldoen. STAYBLE ondersteund jou met behulp van deze pagina met betrekking tot de financiering van zorg die wij op onze leerboerderij verzorgen. Mocht je er niet uitkomen, laat het ons weten en neem contact met ons op. 

CAK-bijdrage

Wanneer je zorg ontvangt van een organisatie, zoals STAYBLE, is het mogelijk dat een eigen bijdrage wordt gevraagd vanuit het CAK. Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget.

De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals welke soort zorg je ontvangt en hoe hoog je eigen inkomen is. Je ontvangt hier over een brief van het CAK.

Wil je berekenen wat de hoogte is van jouw eigen bijdrage? Kijk dan op de website van het CAK voor de rekenhulp.
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Tip: De WMO bijdrage is sinds 2020 maximaal €19,- per maand. Ontvang je alleen zorg vanuit de WMO, dan kun je hiervoor de rekenhulp niet gebruiken.

Vervoer met de STAYBLE bus

Als een verzekerde zorg bij onze Leerboerderij ontvangt kan het vervoer inbegrepen zijn van en naar de locatie waar de verzekerde deze zorg krijgt.

Met andere woorden: Het is mogelijk dat de zorg die geleverd wordt ook de kosten van vervoer dekken. Dit is echter niet zo in alle gevallen. Bijvoorbeeld als de verzekerde dagbesteding ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget, dan is hij zelf ervoor verantwoordelijk om afspraken te maken over zijn/haar vervoer.

Onze tip is dan ook om dit goed na te vragen bij de gemeente of met ons in gesprek te gaan om te kijken naar de mogelijkheden voor vervoer.

STAYBLE contract met 14 Twentse Gemeenten

STAYBLE heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten en hierdoor is het mogelijk om met een WMO indicatieverklaring (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij ons terecht te kunnen.  Tevens kan de zorg gefinancierd worden door het PGB. 

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen.