Stayble heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten en hierdoor is het mogelijk om met een WMO indicatieverklaring (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij ons terecht te kunnen.  Tevens kan de zorg gefinancierd worden door het PGB.