De 4 kernactiviteiten van STAYBLE

Het doel van STAYBLE is om onze deelnemers te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij stimuleren de deelnemers om daarin stapjes en stappen te maken, in hun eigen tempo.

Daarvoor hebben wij bij STAYBLE 4 kernactiviteiten. Deze zijn:

  1. Dagbesteding
  2. Re-integratie projecten
  3. Zorg-leertrajecten
  4. Ambulante begeleiding

In het onderstaande lichten wij al onze kernactiviteiten één voor één verder toe.

Dagbesteding

STAYBLE biedt aan haar deelnemers een dagbesteding aan, die zoveel mogelijk is toegesneden op jouw wensen en mogelijkheden. Ieder mens is immers anders en daarom kijken we samen met jou welke activiteit het beste bij je past.

Wij vinden het belangrijk dat je:

- Zelf plezier beleeft aan hetgeen je bij ons doet;

- Je gewaardeerd voelt door de mensen om je heen;

- Sociale contacten opdoet;

- Een dagritme hebt.

 

In de reguliere dagbesteding ligt de nadruk op het groepsgebeuren en daarbij het bevorderen van sociale contacten.  Er wordt veel bewegingsactiviteit gegeven. De nadruk ligt op het uitvoeren van  creatieve bezigheden en vaak worden deze bezigheden  gerelateerd aan de seizoenen.

 

In de dagbesteding hier op de boerderij hebben wij onder meer de volgende mogelijkheden:

- Er bevinden zich veel dieren die verzorgd moeten worden;

- Er is een afdeling houtbewerking waar we mooie dingen maken;

- Wij beschikken over een bakafdeling waar taarten en luxe broodjes gemaakt worden.

 

Naast dagbesteding intern op de boerderij, bieden we ook externe activiteiten aan als dagbesteding buiten de leerboerderij. Dit doen we, omdat we het belangrijk vinden dat onze deelnemers ook in de maatschappij kunnen functioneren en zich daar gezien voelen.

 

In de externe dagbesteding werken onze deelnemers bijvoorbeeld mee bij:

- De bezorging van de broodjes van onze broodjesservice;

- Het onderhoud van de Manderse Heide.

 

Maar onze deelnemers kunnen ook ondersteuning bieden bij deze activiteiten/bedrijven:

- De Military in Boekelo, een jaarlijks internationaal topsportevenement, wereldwijd bekend en in aanzien, met ruim 60.000 bezoekers;

- Jumping Schröder, een internationaal Concours Hippique in Tubbergen;

- De Pompoenerie Twente, één van de grootste pompoenkwekerijen van Nederland (6 ha.);

- Omgekeerd Bouwen,  een duurzaam sloopbedrijf, waar sloopmaterialen gerecycled worden tot nieuwe grondstoffen.

Re-integratie naar betaald werk

Ben je een tijdje uitgeschakeld geweest, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid of iets anders, maar ben je ondertussen weer aan de beterende hand? Dan is een terugkeer op de arbeidsmarkt en het vinden van werk een belangrijke stap. Om jouw re-integratie in goede banen te leiden, is het belangrijk om goed voor ogen te hebben hoe dit proces kan verlopen. Bij je re-integratie krijg je voornamelijk te maken met je (vorige) werkgever, maar ook met instanties als het UWV, eventueel keuringsartsen en de Arbodienst.

Op het verloop van je re-integratie heb je zelf de grootste invloed. Maar je hoeft niet alles zelf te bedenken. Wij kunnen jou daarbij helpen, vanaf de vroegste voorbereiding tot  de uiteindelijke sollicitatie.

Terug naar de werkvloer

Als je na lange tijd van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer gaat terugkeren op de werkvloer, dan is dat waarschijnlijk een fijn gevoel. Je re-integratie begint echter niet op de eerste werkdag, maar al vér daarvoor.

Want vóór dat het zo ver is, moeten er veel dingen duidelijk worden. In welke functie kun je terugkeren? Misschien is het helaas niet meer mogelijk om in je oude functie terug te keren, en wat dan? Behoort een terugkeer bij je eigen werkgever, maar dan in een andere functie, tot de mogelijkheden? Of moet je echt opnieuw de arbeidsmarkt op en op zoek naar een nieuwe werkgever? Jouw re-integratie begint al op het moment dat er op dat gebied duidelijkheid moet komen.

We starten met een uitgebreide intake, om een goed beeld van jouw situatie te krijgen.

Op basis daarvan maken we samen met jou een plan van aanpak. Als jij dat plan ook ziet zitten, starten we samen op het punt waar dat nodig is: dat kan zijn met het opdoen van een dagritme, het uitzoeken waar jouw kansen liggen op de arbeidsmarkt, het maken van een goed cv, het goed en efficiënt zoeken naar geschikte vacatures, of met hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven of motivaties.

Zorg-leertrajecten

Leerboerderij STAYBLE biedt ook leertrajecten op maat aan, voor in het geval dat je (nog) niet in staat bent om onderwijs op school te volgen of om wat voor reden dan ook. Stayble beschikt over 2 bevoegde docenten. Zij kunnen je onderwijs op maat geven in samenwerking met diverse scholen.

Daarnaast kunnen wij je ondersteunen met jouw zorgvraag als je daar behoefte aan hebt. Wij kennen de instanties, weten hoe het werkt en kunnen je begeleiden.

Ambulante zorg

Ambulante zorg betekent dat wij van STAYBLE  je ondersteunen of  begeleiden, maar dan in jouw  eigen omgeving.

Dit kan in allerlei vormen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld  aan ondersteuning bij de dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen, het scheppen van orde en overzicht in je persoonlijke financiële zaken, of meegaan naar afspraken waar  moeilijke onderwerpen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met artsen, notarissen of advocaten, maar ook aan gesprekken die voor jou persoonlijk emotioneel een zware lading hebben.