Stayble is actief in de regio Tubbergen, Dinkelland en omstreken en is gevestigd in het pitoreske Mander. Een prachtige locatie waar de medewerkers van de stichting deelnemers ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling en re-intergratie op de arbeidsmarkt. Door beroepsoriëntatie, scholing, arbeidstraining en ondersteuning op maat bij de toetreding tot de arbeidsmarkt binnen diverse branches vinden zij hun weg terug in de maatschappij.


De kracht van Stayble ligt bij de persoonlijke aandacht en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn en de groei van de deelnemers. Daarbij altijd uitgaande van de
 intrinsieke motivatie van de deelnemers. Waar wordt je blij van en waar ben je goed in? Vandaaruit de opbouw. Gezamelijk, persoonlijke begeleiding met in elke fase een luisterend oor en toereikende hand.

 

Naast de stichting is op dezelfde locatie ook een paardenbedrijf gevestigd. Door de unieke locatie en combinatie komen mens en dier helemaal tot rust. De paarden worden bij het ontwikkelings- en re-intergratieproces regelmatig ingezet. De dieren werken als perfecte reflectiespiegels voor de deelnemers. Dit heeft al meerdere malen persoonlijke trajecten positief bevorderd. 

Om een kans te pakken moet je er één krijgen, of de kans creëren.  

Voor mensen waar het niet altijd even makkelijk gaat, creëert Stayble de kans.

 

Onze visie

Vanuit onze visie, werken in het onderwijs en het thuis werken in een prachtige omgeving, waarin we voortdurend leren en ervaringen opdoen, maar waar we bij het werken met paarden ook de bijbehorende verantwoordelijkheid moeten dragen, is bij ons het idee ontstaan om dit te delen met andere mensen.

 

De ontwikkelingen in de zorg maken, dat meer verwacht wordt van familie en directe omgeving. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop voorzieningen zijn ingericht en ook voor de tijdsbesteding van de inwoners van Noordoost-Twente. Dezelfde afnemende groep van 15-74 jarigen zal in de toekomst meer tijd moeten besteden aan zorg aan mensen in de directe omgeving, het vrijwilligerswerk en het besturen van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Dit vraagt om meer samenwerking. Stayble wil hierop inspelen, door mensen met een zorgvraag en afstand tot de arbeidsmarkt intensief te begeleiden en ontwikkelen. Iets waarin de lokale overheid momenteel niet in slaagt, omwille van capaciteit en lacunes in kennis. Stayble gaat dit doen in samenwerking met vrijwilligers en (vak) mensen (samenwerkende partners) die vanuit hun kennis, expertise en intrinsieke motivatie het leuk vinden om mensen te helpen bij het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten. Door coaching, scholing, werkervaring en samenwerking wordt gewerkt aan het opnieuw in het zadel helpen van mensen.

 

Het Stayble idee is uniek, omdat hier de lokale oplossingen worden geboden voor mensen die vastlopen. STAYBLE biedt maatwerktrajecten aan op een unieke locatie, aan ‘de rand van Nederland’ (Mander). In een omgeving waar draadloos internet meer moeite heeft om connectie te maken, kan STAYBLE connectie maken met de deelnemers. Bovendien heeft de locatie een agrarische bestemming, alwaar paarden en ander klein vee worden gehouden. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat dieren zorgen voor innerlijke rust bij mensen. Het zorgen voor, maakt ruimte om bewust met jezelf aan de slag te gaan. Tevens hebben de mensen achter Stayble door jarenlange onderwijservaring de tools, de kennis en het netwerk in huis om deze mensen weer in hun eigen ‘zadel’ te krijgen op basis van positieve motivatie, ontwikkelen, ervaren en opleiden. Stayble maakt inzichtelijk welke kerntaken en competenties iemand al wel bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden voor het behalen van een diploma.. Tevens worden adviezen gegeven en worden mensen begeleid bij het behalen van de nog ontbrekende kerntaken en competenties, door middel van scholing of werkstages.

 

Stayble is geen dienstverlening voor een doelgroep, maar een dienst voor de mens, zodat de ‘mens’ een stabiele toekomst tegemoet kan zien.

 

Een goede vriend is als een klavertje vier. Moeilijk te vinden, een geluk om te hebben.

 

Voor wie

Wij bieden een warme hand voor mensen die vast lopen, onder andere voor:

Jongeren

Jongeren die in een schoolse omgeving niet uit de verf komen en daarom voortijdig de opleiding verlaten zonder diploma. Deze groep jongeren heeft begeleiding nodig bij de ontwikkeling tot volwassenheid en het opdoen van werkervaring in een beschermde omgeving met deskundige begeleiding en hulp. Het traject bestaat uit een combinatie van leren, coachten en arbeidstraining op 1 unieke locatie.

Statushouders

Bieden van een veilige omgeving, waar men zich zelf kan zijn. Zijn of haar competenties en vaardigheden gaat ontwikkelen en re-integreren in de maatschappij of arbeidsmarkt.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het UWV

Werkfit trajecten

Dagbesteding

Voor jongeren of volwassenen met een indicatie of PGB voor dagbesteding.

Aan de persoon die alle antwoorden weet, zijn niet alle vragen gesteld.